Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2012

monikax18
[...]coś z tym zrób. Wyładniej. Schudnij. Zadbaj o siebie.
— "Na fejsie z moim synem"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vialatusek latusek
monikax18
Wzięła swoją ulubioną książkę, usiadła na łóżku i przez chwilę  miała w dupie wszystkich, tak jak oni ją zawsze.
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vialatusek latusek
Sponsored post
feedback2020-admin
monikax18
KAŻDY DOTYK MA ECHO.
— Świetliki, Magnetyzm
Reposted frommyzone myzone vialatusek latusek
monikax18
2793 6bc4
Reposted frommaaraw maaraw vialatusek latusek
monikax18
8045 e06f
Reposted fromedgith edgith vialatusek latusek
monikax18
1095 d7f5
Reposted fromsunlight sunlight vialatusek latusek
monikax18
6062 d6b7
kolejna zmiana nastroju za 3 minuty
Reposted frombrokensmile brokensmile vialatusek latusek
monikax18

Polej, lub nie, albo weź jednak polej. Trzeźwa rzeczywistość mnie w oczy kole. 

— Tabasko
Reposted fromgoszka goszka vialatusek latusek
monikax18
-Bo ludzie się dowiedzą.
-o czym?
-o nas.
-I co z tego?
-Lepiej jest trzymać to w tajemnicy.
-Dlaczego?
-Żeby nikt nie mógł nam tego odebrać.
— Historia Miłości- Nicolas Klauss
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialatusek latusek
monikax18
1071 4dbb
Reposted fromsunlight sunlight vialatusek latusek
monikax18
4710 b9f3
monikax18
6685 038a 500
Reposted fromsamolot samolot vialatusek latusek
monikax18
No seas tan cruel!
Reposted fromweheartit weheartit vialatusek latusek
monikax18
6550 7365
Reposted fromliczbapi liczbapi vialatusek latusek
monikax18
monikax18
monikax18
Co za ponury absurd, żeby o życiu decydować za młodu gdy jest się kretynem.
— Dzień Świra
Reposted fromrozaliee rozaliee vialatusek latusek
monikax18
Dziękuję, że mnie zauważyłeś.
— Kłapouchy
Reposted fromperseweracje perseweracje vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...